Wat is een club van 100 / club van 50?
Een club van 100 is een groep bedrijven die een bepaalde vereniging (in dit geval TC
Hattem) een warm hart toedraagt en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een
bedrag van € 100,- of €50,-  doneert. De club van 50/100 organiseert daarvoor 1 keer per
twee jaar een bijeenkomst/evenement voor haar leden.
Echter het grootste deel van de beschikbare gelden wordt op voorstel van de club
van 50/100 aan zichtbare en/of tastbare projecten besteed die niet uit de normale
begroting betaald kunnen worden. Daarbij kan je denken aan activiteiten voor de
jeugd, gezellig maken en/of opknappen clubhuis, clubkleding voor de jeugdteams
etc.

Voor wie is de club van 100?
De leden en oud-leden van TC Hattem die een bedrijf hebben, ouders van
(jeugd)leden die een bedrijf hebben en in het algemeen bedrijven die TC Hattem een
warm hart toedragen.

En voor wie is de club van 50?
De leden en oud-leden van TC Hattem, ouders van (jeugd)leden en in het algemeen
mensen die TC Hattem een warm hart toedragen. Uiteraard zijn ook bedrijven van
harte welkom maar dan als lid van de club van 100 (dit zal een bord worden waarop
de bedrijfslogo's worden aangebracht). Een combinatie zien wij natuurlijk nog liever
en de financiële afhandeling kan dan via 1 factuur plaatsvinden.

Wie bepaalt wat er met het geld gebeurt?
Suggesties kunnen gedaan worden door leden van TC Hattem om een project of
aanschaf van materiaal te ondersteunen. De sponsorcommissie zal een aantal
bestedingsdoelen voorleggen waarna de Club van 50/100 op basis van de meeste
stemmen beslist welk bestedingsdoel het wordt.

Hoe wordt het geld beheerd?
De gelden worden beheerd op een aparte rekening van TC Hattem (inzake club van
50/100) door de sponsorcommissie en de penningmeester. De penningmeester ziet
er alleen op toe dat de gelden goed worden beheerd en kan niet zonder
toestemming van de sponsorcommissie over de gelden beschikken.

Hoe lang loopt het lidmaatschap?
Het lidmaatschap loopt van september t/m augustus, wordt aangegaan voor 2 jaar
en zal daarna ieder jaar stilzwijgend verlengd worden met 1 jaar. Opzegging van het 
lidmaatschap kan eenvoudig door voor 1 juni een mail te sturen aan 
sponsorcommissie@tchattem.nl.

Aanmelden?
Klik hier om je aan te melden als lid voor de club van 50. Vul het formulier in en stuur
dit naar sponsorcommissie@tchattem.nl