Exploitatie clubgebouw TC Hattem

Het bestuur van TC Hattem wil de leden graag meenemen in het volgende. De kantine van de TC Hattem wordt vanuit de kantinecommissie gecoördineerd en aangestuurd. Al vele jaren doet deze commissie dit met veel plezier, inzet en energie. Er wordt regelmatig geëvalueerd, bijgesteld en wensen van de leden en verbeterpunten worden zoveel mogelijk uitgevoerd. De kantinecommissie probeert de kwaliteit van dienstverlening, groei van omzet, continuïteit van de barbezetting en betrokkenheid van de leden zo optimaal mogelijk te krijgen.

Knelpunten
In een tijd waarin we ondervinden dat vrijwilligers moeilijk te vinden zijn, merkt het bestuur dat de tijdsinvestering erg groot is bij een beperkt aantal mensen. De kantinecommissie loopt dan ook tegen hardnekkige knelpunten aan. Deze knelpunten zijn door de kantinecommissie in een brainstormbijeenkomst met gedeeld en besproken met het bestuur. Belangrijke knelpunten zijn het veelvuldig onbeheerd zijn van de kantine waardoor omzet wordt gemist en het schoonmaken van kantine, keuken en clubgebouw.

Exploitatie kantine en clubgebouw
Van hieruit is het plan opgepakt om de kantine en de rest van het clubgebouw te laten exploiteren.  Wij denken hiermee een win-win situatie te hebben, waarin de vereniging enerzijds meer rendement kan halen in kwaliteit, continuïteit en omzet en anderzijds een aantal vrijwilligers kan ontzorgen, zodat zij op een andere manier kunnen worden ingezet.  Peter van Maanen heeft aangeboden deze exploitatie op zich te willen nemen. Peter is op dit moment vanuit de kantinecommissie al dagelijks met de kantine in de weer en zou dat vanuit zijn ervaring en grote inzet op een andere wijze kunnen voorzetten. Peter wordt in 2016 65 jaar en heeft daardoor ook meer tijd beschikbaar.

Inzet van vrijwilligers
TC Hattem is een vereniging die draait op vrijwilligers en dat zal bij deze vorm van exploitatie ook zo blijven. Peter zal de werkzaamheden met een vaste groep mensen verrichten. De kantinecommissie blijft bestaan en van daaruit ook de lijn met het bestuur. Beslissingen rondom beleid, organisatie en financiën zullen altijd in overleg met het bestuur plaatsvinden. Naast het verhogen van de kwaliteit en continuïteit van het kantine-aanbod, denkt het bestuur hiermee ook een slag te slaan in de kantine-omzet en controle daarop. Dit alles ten gunste van een bloeiende vereniging. 

Juridische check
Bij het opstellen van een "exploitatie-overeenkomst" laat het bestuur zich informeren en adviseren door deskundigen op juridisch en financieel vlak. We zitten nu in een fase van overleg met betrokkenen. Op dinsdagavond 24 november is er een algemene ledenvergadering waarbij het bestuur deze plannen met de leden wil delen. Ook Peter van Maanen zal daarbij zijn ideeën uit de doeken doen. Hierbij nodigen wij je van harte uit voor deze avond, die om 20.00 uur begint in het clubgebouw. 

Heb je gerichte vragen, dan horen we dat graag voorafgaand aan de vergadering zodat we je vraag goed kunnen beantwoorden. Mail je vraag uiterlijk 20 november a.s. naar voorzitter Johan Driessen via voorzitter@tchattem.nl.