Stukken t.b.v. de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 maart a.s. 

Klik op de onderstaande links om de stukken in te zien:

- agenda ALV maart 2016

- notulen ALV november 2015

voorstel exploiteren kantine

- financieel jaarverslag 2015

- begroting 2016

- voorstel contributie 

Het bestuur wil graag vooraf in kennis gesteld worden van fundamentele vragen zodat zij een gedegen antwoord kan geven. Je kunt je vragen tot vier dagen vóór de ALV indienen bij de voorzitter; e-mail: voorzitter@tchattem.nl. Afmelden voor de vergadering kan bij de secretaris via secretaris@tchattem.nl.