Algemene Leden Vergaderingen

Dit jaar houden we de algemene ledenvergadering op 3 maart a.s. om 19.30 uur in het clubgebouw. Voorafgaand aan het officiele gedeelte verzorgt Motus, centrum voor bewust bewegen, een presentatie over hoe je sportblessures het beste kunt voorkomen. 

 

Agenda en bijlagen t.b.v. de ALV van 3 maart 2015

- Agenda 3 maart 2015

- Notulen ALV d.d. 6 maart 2014

- Jaarrekening 2014

- Beleidsplan 2015 - 2019

- Doelstellingen 2015

- Voorstel lidmaatschap

- Begroting 2015

- Contributie

 

Archief notulen Algemene Leden Vergaderingen:

- Notulen ALV d.d. 6 maart 2014

- Notulen ALV d.d. 26 februari 2013,

- Notulen ALV d.d. 08 maart 2012,

- Notulen ALV d.d. 03 maart 2011,

- Notulen ALV d.d. 23 februari 2010, en lijst aanwezige leden,

- Notulen ALV d.d. 26 februari 2009,

- Schriftelijke vragen voor de ALV van 26 februari 2009,

- Antwoorden op deze vragen op de ALV van 26 februari 2009,

- Notulen ALV d.d. 6 maart 2008,

- Notulen ALV d.d. 8 maart 2007,

- Notulen ALV d.d. 9 maart 2006.

 

Voor de financiele overzichten 2013 kunt u hier klikken.

Voor de financiële overzichten 2012 kunt u hier klikken.

Voor de financiële overzichten 2011 kunt u hier klikken.

Voor de financiële overzichten 2010 kunt u hier klikken.

Voor de financiële overzichten 2009 kunt u hier klikken.

Voor de financiële overzichten 2008 kunt u hier klikken.