Verslagen Algemene Leden Vergaderingen

Op deze pagina kunt u de verslagen van de Ledenvergaderingen opvragen en afdrukken.

Dit jaar houden we de algemene ledenvergadering op 3 maart a.s. om 20.00 uur in het clubgebouw. 

 

Notulen Algemene Leden Vergaderingen:

- Notulen ALV d.d. 6 maart 2014

- Notulen ALV d.d. 26 februari 2013,

- Notulen ALV d.d. 08 maart 2012,

- Notulen ALV d.d. 03 maart 2011,

- Notulen ALV d.d. 23 februari 2010, en lijst aanwezige leden,

- Notulen ALV d.d. 26 februari 2009,

- Schriftelijke vragen voor de ALV van 26 februari 2009,

- Antwoorden op deze vragen op de ALV van 26 februari 2009,

- Notulen ALV d.d. 6 maart 2008,

- Notulen ALV d.d. 8 maart 2007,

- Notulen ALV d.d. 9 maart 2006.

 

Voor de financiele overzichten 2013 kunt u hier klikken.

Voor de financiële overzichten 2012 kunt u hier klikken.

Voor de financiële overzichten 2011 kunt u hier klikken.

Voor de financiële overzichten 2010 kunt u hier klikken.

Voor de financiële overzichten 2009 kunt u hier klikken.

Voor de financiële overzichten 2008 kunt u hier klikken.