Bestuur samenstelling

Samenstelling bestuur TC Hattem

 

Johan Driessen
Voorzitter
T 038-4447033

 

Bea Jansen 
Secretaris
T 038-4445430

 

Marcel den Besten
Penningmeester
penningmeestertchattem@gmail.com

 

Carl Johan van Vugt
Jeugdcommissie
jeugdcommissiehattem@hotmail.com 
T 06-23036924

 

Jeroen Bekker
kantinecommissie
T 038-4440204 of 06-48225857

 

Ondersteunend:

Martin Veenstra
Onderhoud tennispark
T 038-4441821

 

Uiteraard kunt u voor algemene vragen en opmerkingen het postadres van de vereniging gebruiken.

Dit is het adres van onze secretaris:

Bea Jansen

Kamperhoeve 51

8052 BD  Hattem

T (038) 4445430

M 06-14642378

tchsecretariaat@gmail.com