Contributie 2013

Voor 2013 werden de onderstaande bedragen vastgesteld in de ALV van 26 februari 2013:

 

Lidmaatschap
geboortedatum
Contributie
Inschrijf-geld
Seniorleden
geboren vóór 1991
 €      155,00
 €    25,00
Senior 1 leden
geboren in 1991-1995
 €      105,00
 €    25,00
Juniorleden
geboren in 1996-2000
 €        75,00
 €    12,50
Maxi leden
geboren in 2001-2005
 €        55,00
 €    12,50
Mini leden
geboren in 2006 of later
 €        45,00
 €    12,50

 

Bankrekening: 3257.56.937 t.n.v. Tennisclub Hattem.

Na betaling van de contributie en het eventuele inschrijfgeld geeft het lidmaatschap recht op het gebruik van het tennispark van april 2013 tot maart 2014 volgens de reglementen van tennisclub Hattem.

Leden zijn ook officieel lid van de KNLTB en ontvangen na betaling van de contributienota een KNLTB ledenpas. Met deze pas kan op het tennispark De Konijnenberg een baan voor eigen gebruik worden afgehangen. Indien een lid gebruik wil maken van een baan met een introducé (zijnde geen lid van Tennis Club Hattem), dan dient het lid dit vooraf te noteren in het Introductieboek in het clubhuis. De kosten voor deze introductie wordt later door de penningmeester bij het lid in rekening gebracht. 

Het lidmaatschap dient te worden opgezegd vóór 31 december van het lopende jaar.