Sponsors

Club Sponsors

Door het plaatsen van advertenties in ons clubblad en borden op het tennispark zorgen de onderstaande bedrijven en organisaties ervoor dat Tennis Club Hattem kan floreren.

Hogeboom sport
Dé leverancier van (onder andere) al uw tennisspullen!
Dunlop
Bakels Makelaardij
Voor een professionele en persoonlijke aanpak van verzekeringsportefeuilles en de aan- en verkoop van woningen, taxaties en hypotheken!
NTP Groep
Nieuwbouw, verbouw, aanbouw, renovatie, onderhoudswerkzaamheden, bouwkundig onderhoud.
Toernooi.nl
Toernooi.nl
De website met alle informatie over toernooien, ontwikkeld door Visual Reality.