Statuten en reglementen TC Hattem

Statuten zijn bepalingen die ten grondslag liggen aan de vereniging. De statuten zijn bij de notaris vastgelegd en beschrijf zaken als:

  • De naam van de vereniging
  • De vestigingsplaats
  • Het doel van de vereniging
  • De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging
  • De wijze van bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering
  • De bestemming van het eigen vermogen van de vereniging in het geval van beĆ«indiging.

De statuten zijn onderaan deze pagina opgenomen. Daarnaast kennen we een aantal reglementen om alles in goede banen te leiden:

Statuten TC Hattem.pdf Huishoudelijk reglement TC Hattem.pdf Baanreglement TC Hattem.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 22212087

Tennispark De Konijnenberg

Astraweg 7
8051 CJ Hattem

KVK-nummer

40101140